Správny PDF súbor pre tlač

Požiadavky na tlačové PDF Kompatibilita: Acrobat 5 (PDF verzia 1.4) a menej Fonty: PDF musí mať zahrnuté všetky fonty (All Fonts Embedded – 100%) Rozlíšenie: Fotografie min. 300 dpi, Monochrome/perovky min. 1200dpi Farebnosť: CMYK (žiadne RGB, LAB, …) Žiadne ICC profily (Pokročilí užívatelia ICC profil FOGRA52 alebo vyšší !!!) Overprint: správne nastavené pretlače a vybratia…