Kam uložiť ICC?

FOGRA51 sa v systéme zobrazuje ako PSO Coated v3 !!! FOGRA51 – ICC profil pre natierané papiereOficiálny zdroj: www.eci.org/en/downloads WINDOWS: Súbor „PSOcoated_v3_FOGRA51.icc“ prekopírujte do Windows/System32/spool/drivers/color MacOS X: Súbor „PSOcoated_v3_FOGRA51.icc“ prekopírujte do Username/Library/ColorSync/Profiles alebo HD/Library/ColorSync/ProfilesStiahni ICC profil – FOGRA51FOGRA52 sa v systéme zobrazuje ako PSO Uncoated v3 (FOGRA52) !!! FOGRA52 – ICC profil pre nenatierané papiereOficiálny…