Kam uložiť ICC?

FOGRA51 sa v systéme zobrazuje ako PSO Coated v3 !!! FOGRA51 – ICC profil pre natierané papiereOficiálny zdroj: www.eci.org/en/downloads WINDOWS: Súbor „PSOcoated_v3_FOGRA51.icc“ prekopírujte do Windows/System32/spool/drivers/color MacOS X: Súbor „PSOcoated_v3_FOGRA51.icc“ prekopírujte do Username/Library/ColorSync/Profiles alebo HD/Library/ColorSync/ProfilesStiahni ICC profil – FOGRA51FOGRA52 sa v systéme zobrazuje ako PSO Uncoated v3 (FOGRA52) !!! FOGRA52 – ICC profil pre nenatierané papiereOficiálny…

Náhľad výstupu – Output Preview

Najdôležitejší kontrolný nástroj pre grafika.     [box style=“light“ title=“Otvorenie okna v Adobe Acrobat Pro / Open window in Adobe Acrobat Pro“ big=“true“ rounded=“true“ color=“white“ bgcolor=“#76a934″]NÁSTROJE / PRODUKCIA TLAČE / NÁHĽAD VÝSTUPU TOOLS / PRINT PRODUCTION / OUTPUT PREVIEW[/box]    

Správny PDF súbor pre tlač

Požiadavky na tlačové PDF Kompatibilita: Acrobat 5 (PDF verzia 1.4) a menej Fonty: PDF musí mať zahrnuté všetky fonty (All Fonts Embedded – 100%) Rozlíšenie: Fotografie min. 300 dpi, Monochrome/perovky min. 1200dpi Farebnosť: CMYK (žiadne RGB, LAB, …) Žiadne ICC profily (Pokročilí užívatelia ICC profil FOGRA52 alebo vyšší !!!) Overprint: správne nastavené pretlače a vybratia…